Rice University
BioSciences at Rice

graduates2013

Link to the directory for the professional science master's students in the Department of Biosciences (Bioscience and Health Policy, Environmental Analysis and Decision Making)

Doctoral Program Students

Name Email (@rice.edu) Phone 713-348-(extension) Track
ALNAHHAS, Razan rna2 4393 BCB
ANDERSON, Quinton Quinton.L.Anderson 4015 BCB
ATKINSON, Josh jta2 4936 SSPB
ALVARADO, Sarah sa47 3913 BCB
BABUSHKINA, Anna anna.s.babushkina 4015 BCB
BEABOUT, Kathryn Kathryn.R.Beabout 2492 BCB
BETANCOURT, Miguel mab19 3035 BCB
BI, Lian Lian.Bi 4015 BCB
BISWAS, Sreyasi Sreyasi.Biswas 6227 EEB
BLUFORD, Jordan Jordan.T.Bluford 4015 BCB
BRASIL da COSTA, Fabio fb14 3649 BCB
BRITTON, George george.l.britton 3251 SSPB
BURNS, Madeline Madeline.P.Burns 4015 EEB
CAMPBELL, Ian ian.j.campbell 4015 BCB
CARTER, Shannon Shannon.K.Carter 2636 EEB
CHAPELA, Patricia patricia.j.chapela 8302 BCB
CHEBARO, Yasmin Yasmin.Chebaro 3251 BCB
CHENG, Shelly shelly2001@gmail.com 4936 BIOE
CHENG, Yu-Yu Yu-Yu.Cheng 4393 BCB
CLAY, Patrick Patrick.Clay 2636 EEB
CLEMENTS, Thomas tclements31 3003 BCB
CLINGER, Jonathan Jonathan.A.Clinger 3913 BCB
COMERFORD, Matthieu Mattheau.S.Comerford 4015 EEB
CUI, Ruda rc45 6788 BCB
DAI, Yanwan yd21 6963 BCB
DE FREITAS MAGALHAES, Barbara bd17 4393 BCB
DEL VALLE, Ilenne idd1 4936 SSPB
DIAZ, Juan Juan.C.Diaz 6227 EEB
DONALD, Marion mld1 2636 EEB
DORNELL, Jonathan Jonathan.L.Dornell 3251 BCB
DOU, Jennifer Jennifer.Y.Dou 4015 BCB
DRAGER, Andrea Andrea.P.Drager 2636 EEB
ELSHAHAT, Eslam Eslam.m.elshahat 6227 EEB
FAN, Yanlin yf11 3346 BCB
GANIGA PRABHAKAR, Ramya ramya.ganiga.prabhakar 4015 BCB
GONZALEZ, Kim klg1 3034 BCB
GRIGORE, Alexandru Dan ag69 8122 BCB
GUO, Yusong Yusong.R.Guo 3346 BCB
HAMILTON, Kathryn Kathryn.A.Hamilton 4015 BCB
HIRNING, Andrew Andrew.J.Hirning 4393 BCB
HUH, Daniel dh33 4015 BCB
HUMMELL, Nicholas nicholas.a.hummell 4015 BCB
JIN, Jing jj29 3033 BCB
KAO, Yun-Ting Yun-Ting.Kao 3034 BCB
LAMPERTY, Therese Justine.T.Lamperty 2636 EEB
LIN, Zihan zihan.lin 4015 BCB
LIU, Julie jxl2 3649 BCB
LIU, Yiwen yl84 3080 BCB
LIU, Zheng zl25 4015 BCB
LLINAS, Roxanna rl34 3034 BCB
MA, Justin justin.ma 4015 BCB
MARTINEZ, Mariane Mariane.Martinez 8302 BCB
MASSEY, Joseph jm48 4015 BCB
MITRA, Kinshuk km36 3251 BIOE
MOLINARI, Sara sara.molinari 4393 SSPB
O'BRIEN, Erin erinobrien 4393 BCB
OCHOCKI, Brad brad.ochocki 2636 EEB
OLMOS, Joey jlo5 3913 BCB
ORIGEL, Carlos cao5 3080 BCB
PEREZ, Anisha Anisha.M.Perez 2492 BCB
PRATER, Amy agprater 2492 BCB
SABLATURA, Lindsey lks5 8302 BCB
SAMUEL MOHAN DASS, Premila pps1 3913 BCB
SCHULTZ, Emily Emily.l.Schultz 2636 EEB
SNECK, Michelle Michelle.E.Sneck 2636 EEB
TANDON, Bhavna Bhavna.Tandon 3003 BCB
THOMAS, Emily Emily.E.Thomas 4936 BCB
TJAHJONO, Elissa Elissa.Tjahjono 4015 BCB
TONOS LUCIANO, Jadelys Jade.Tonos.Luciano 4015 EEB
WANG, Xu Xu.Wang 2492 BCB
WICE, Eric eric.w.wice 4015 EEB
WRIGHT, Zachary zjw2 3034 BCB
YE, Siao Siao.Ye 2636 EEB
YKEMA, Matthew Matthew.R.Ykema 4015 BCB
YOUNG, Pierce Pierce.G.Young 3034 BCB
ZHANG, Lin-Yi lin-yi.zhang 4015 BCB
ZHOU, Fanli Fanli.Zhou 2715 BCB
ZHOU, Yue Yue.Zhou 4015 BCB
ZONG, David david.m.zong   SSPB